Pienkoti Akseliinaon aloittanut toimintansa 10.1.2000. Tarjoamme tehostettua palveluasumista turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. 
Pienkodissa on asukkaita kymmenen, joista yhden hengenhuoneessa kahdeksan ja kaksi kahden hengen huoneessa. 

Tarjoamme kaikille asukkaille kokonaisvaltaisesti arvokkaan elämäntavan ympäri vuorokauden
– tukemalla asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa kunkin yksilölliset tarpeet huomioiden käyttämällä kuntouttavaa työotetta 
– luomalla turvallinen, kodinomainen ja virikkeellinen ilmapiiri 
– huolehtimalla, hoitamalla ja edistämällä asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta 
– laatimalla henkilökohtaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat yhdessä asukkaan, omaisten, vanhus- ja vammaispalvelun edustajan ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa 
– valitsemalla työntekijöistämme jokaiselle asukkaalle omahoitajan. 

Viriketoiminta on asukkaiden yksilöllisistä tarpeista ja toiveista lähtevää mielekästä toimintaa esim. kotiaskareita, käsityötä, lauluhetkiä ja ulkoilua jne. 

Apunamme on virikkeelliseen ja kuntouttavaan vanhustyöhön kaverikoira Ilona. Kaverikoira käy lähes päivittäinen ilahduttamassa asukkaita ja tarvittaessa toimii myös lisä apuna asukkaan ulkoillessa.


300x200

Kaverikoira Ilona

300x200

Kesäinen olohuone

300x200

_

Vapaiden asukaspaikkojen tiedustelu:


Puh: 040 481 2033,    

Sähköposti:

keminpalveluok-akseliina@co.inet.fi             

Pienkoti Akseliina • Oklaholmankatu 22e  94700 KEMI • 
Puh: 040 481 2033 •  Sähköposti: keminpalveluok-akseliina@co.inet.fi