Pienkodin työntekijöinä osuuskuntajäsenistä:

– sosionomi (AMK) Päivi Posti-Ohtamaa (vastuuhenkilö) 
– perushoitaja Sylvi Åkerman 
– lähihoitaja Sanna Tiuraniemi 

Lisäksi työllistämme pienkotiin osuuskunnan ulkopuolelta
– sairaanhoitaja (AMK) Kaisa Pakanen (lääkevastaava)
– lähihoitaja Helena Ohtamaa 
– emäntä Sinikka Taam 
– lähihoitajat Lea Kähkönen ja Tanja Pekkala (varahenkilöt) 

Näiden lisäksi tilapäisesti 
– sijaiset 
– harjoittelijoita 
– opiskelijoitaPienkoti Akseliina • Oklaholmankatu 22e  94700 KEMI • 
Puh: 040 481 2033 •  Sähköposti: keminpalveluok-akseliina@co.inet.fi